• پرس فرم پشت سری تک / جفت

  پرس فرم پشت سری تک / جفت
  • مدل: OM-601--OM-602--OM-603
  • سایز: 160×90×50 --- 160×110×50--- 160×90×50
  • وزن: 70 کیلوگرم --- 95 کیلوگرم --- 70 کیلوگرم
  • کنترل برق: 220 ولت/ 24 دی-سی ---220 ولت/ 24 دی-سی ---220 ولت/ 24 دی-سی
  • قدرت: 2.2 کیلووات ------ 1.4 کیلووات------ 0.7 کیلووات
  • ظرفیت: 110 عدد/ ساعت --- 220 عدد / ساعت--- 110 عدد / ساعت
  • شار هوا: 6 -4 بار --- 6 -4 بار ---6 -4 بار

  قبل از تا شدن پیراهن، امر تا کردن و شکلدهی یقه را بانجام میرساند. بصورت پنوماتیک کار میکند و دارای ویژگی تنظیم میزان حرارت و زمان مورد نظر میباشد. اطو شدن استاندارد و منظم یقه های پیراهن را تامین میکند.

 •