• سیستم جمع آوری یقه و سردست

  سیستم جمع آوری یقه و سردست
 • دستگاه په تو

  دستگاه په تو
 • دستگاه قالب بخیه

  دستگاه قالب بخیه
 • دستگاه برش و برگداندن نوک یقه

  دستگاه برش و برگداندن نوک یقه
 • دستگاه رگوله یقه

  دستگاه رگوله یقه
 • دستگاه فرم یقه

  دستگاه فرم یقه
 • پرس وکیومدار تهیه جیب

  پرس وکیومدار تهیه جیب
 • پرس چاپ ترانسفر

  پرس چاپ ترانسفر
 • سیستم چسباندن و جمع آوری تلا

  سیستم چسباندن و جمع آوری تلا
 • پرس ذوب تلا

  Tela Eritme Presi
 • پرس فرم پشت گردن تکی

  پرس فرم پشت گردن تکی
 • دستگاه اطو بخش مقابل

  دستگاه اطو بخش مقابل
 • پرس چسباندن مینی تلا

  پرس چسباندن مینی تلا
 • دستگاه نظافت ریسمان

  دستگاه نظافت ریسمان
 • دستگاه برش یقه و جیب آماده

  دستگاه برش یقه و جیب آماده
 • چاپ پرس دیجیتال

  چاپ پرس دیجیتال
 • پرس فرم پشت گردن جفت

  پرس فرم پشت گردن جفت
 • پرس بزرگ ذوب تلا

  پرس بزرگ ذوب تلا
 • پرس اطو جیب بخاردار

  پرس اطو جیب بخاردار
 • پرس اطو بخاردار هلالی

  پرس اطو بخاردار هلالی
 • گیوتین برش آستر

  گیوتین برش آستر
 • پرس اطو آپارتورا

  پرس اطو آپارتورا
 • پرس اطو سردوش

  پرس اطو سردوش
 • دستگاه علامت زنی دکمه از 8 نقطه

  دستگاه علامت زنی دکمه از 8 نقطه
 • دستگاه علامت زنی از 3 نقطه

  دستگاه علامت زنی از 3 نقطه