• کنویور و دستگاه پرس چاپ ترانسفر

  کنویور و دستگاه پرس چاپ ترانسفر
  • مدل: TYK-60--TYK-75--TYK-100--TYK-120--TYK-150--TYK-160
  • سایز: 150×460×204-150×460×190-150×350×180-150×180-150×350×150-150×280×124-150×280×120
  • وزن: 1125 کیلوگرم - 1060 کیلوگرم -875 کیلوگرم -750 کیلوگرم -695 کیلوگرم -500 کیلوگرم
  • قدرت: 18 کیلووات - 17 کیلووات -14 کیلووات -13 کیلووات -10 کیلووات -7 کیلووات
  • ظرفیت: 350 عدد/ ساعت

  در صنعت نساجی جهت چسباندن تلا و اطوکاری و چاپ ترانسفر استفاده گردیده میشود. این دستگاه پرس جهت چسباندن تلا در کت، شلوار، پیراهن و تی شرت ایده آل میباشد. ضخامت باند بر حسب مدل دستگاه در ابعاد 60 سانتیمتر،75 سانتیمتر ، 100 سانتیمتر، 120 سانتیمتر، 140 سانتیمتر و 160 سانتیمتر متغیر میباشد. دستگاه چسباندن تلا، سیستم کنترل باند و تنظیم فشار بصورت پنوماتیک میباشد. بلحاظ دارا بودن سیستم فشار پنوماتیک، نیروی 6 کیلوگرم بر سانتیمترمربع اعمال گردیده و نتیجه مطلوبی در چسباندن تلاها حاصل میگردد. بوسیله سیستم کنترلPIC ، ثابت ماندن حرارت در میزان مورد نظر تامین گردیده میشود. همچنین با برس چرخان موجود در پرس، نظافت باند و جمع آوری تلا تامین گردیده میشود. باند خننک کننده، به سرد شدن سریع تلاهای چسبیده شده مساعدت میکند.

 •