• پرس اتوماتیک/ نیمه اتوماتیک سردست با چاپ جفت

  FULL/SEMI AUTOMATIC DUAL PRINTING SLEEVE PRESS
  پرس اتوماتیک/ نیمه اتوماتیک سردست با چاپ جفت
  • مدل: OM-301---OM-302
  • سایز: 135×85×80 --- 135×85×55
  • وزن: 120 کیلوگرم --- 90 کیلوگرم
  • کنترل برق: 230 ولت --- 230 ولت
  • قدرت: 2.5 کیلووات ---- 1.3 کیلووات
  • ظرفیت: 350 عدد/ ساعت --- 175 عدد / ساعت
  • فشار هوا: 6 بار --- 6 بار

  با پرس اصو سردست، سردست کشیده میشود و دوختها بصورت منظم اطو میگردد، برحسب درخواست یک و یا دوبار اطوکشی انجام یافته میشود.

 •