• دیگ بخار دومخزنه/ سه مخزنه

  DUAL/TRIPLE STEAM BOILER
  • مدل: UBK-201
  • سایز: 86×48×38
  • وزن: 30 کیلوگرم
  • کنترل برق: 380 ولت
  • قدرت: 4.5 کیلووات
  • ظرفیت: ..............
  • فشار هوا: 4 بار

  مخزنی میباشد که مدلخانه؛ اطو نهایی و اطو میانی با اطمینان میتوانند آنرا استفاده کنند.

 •