• پرس اطوکشی آپارتورا

  پرس اطوکشی آپارتورا
  پرس اطوکشی آپارتورا
  • مدل: OM-701
  • سایز: 137×100×84
  • وزن: 400 کیلوگرم
  • کنترل برق: 380 ولت
  • قدرت: 5 کیلووات
  • ظرفیت: 250 عدد/ ساعت
  • فشار هوا: 6 بار

  آپارتورا همزمان با همدیگر امکان اطوکشی از سمت چپ و راست را دارا میباشد. تا شدن پارچه را بصورت منظم و بدون خطا بانجام میرساند. خط دوخت موجود در مثلث را علامت گزاری کرده و از اتلاف وقت دستگاه ممانعت میکند. بلحاظ دارا بودن ذخیره پشتی، ردیف پارچه را بهم نمیزند. بلحاظ دارا بودن نور لیزر، خطوط بصورت کامل اطو گردیده میشود. حجم روزانه 2000 عدد در 8 ساعت میباشد.

 •